ISO

ISO

KALİTEMİZİ BELGELENDİRDİK!

ISO NEDİR?

ISO, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (Interntional Organization for Standardization)’nun kısaltılmış halidir.

ISO, İsviçre’nin Cenevre şehrinde 1947 yılında kurulmuştur. Merkezi halen Cenevre’de bulunan ISO’nun kuruluş amacı dünya çapında geçerliliği olacak standartlar yayınlamak ve ürün veya hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.

ISO 9001: 2008 NEDİR?

Resmi ve özel kurum/kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve kuruluşun ürün veya hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini belirler.

ISO 9001 TEMEL PRENSİPLERİ NELERDİR?

  • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
  • Müşteri Odaklılık
  • Bireylerin Katılımı
  • Liderlik
  • Yönetimde Sistem Yaklaşımı
  • Proses (süreç) Yaklaşımı
  • Sürekli İyileştirme

Academic English Center belirtilen standartlara uygun olarak hedeflerini, misyon ve vizyonunu belirlemiş, sistemini kurmuş ve ISO 9001: 2008 sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Hizmet memnuniyeti odaklı eğitimlerimizle kalitemizi uluslararası ISO 9001 sertifikasıyla belgelendirmiş bulunmaktayız. Sürdürülebilir başarısıyla ihtiyaca yönelik dil eğitiminde markalaşma ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak öğrenci beklentisinin üzerinde hizmet vermek amacındayız.

Academic English Center’dan kaliteli dil eğitimi alma ayrıcalığından siz de yararlanın.