Almanca Eğitimi

Eğitimde Kalite Şansa Bırakılmaz!

Her amaç ve seviyeye yönelik eğitimlerimiz ve profesyonel eğitim kadromuzla Almanca öğrenmek isteyen herkesin başvuracağı doğru adres….

Almanca dil becerilerini geliştirmek için oluşturduğumuz eğitim programlarımızla, öğrencilerimizin kalıcı bilgiler ile eğitimlerini tamamlamalarını hedeflemekteyiz. 

Almanca öğrenmek için Kurumumuzu tercih eden öğrencilerimizi, seviyelerine uygun olarak ihtiyaç analizleri ışığında uygun derslere yönlendirerek verimli ve doğru bir eğitim sunmaktayız.

Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde oluşturulan ve her seviyeye uygun öğretim içeriğimiz ve ihtiyaca yönelik programlarımız ile kursiyerlerimizin kısa sürede hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktayız.

Kursiyerlerimizin; okuma, dinleme, telaffuz, akıcılık, anlama, yazma, konuşma, kelime ve dil bilgilerini eş zamanlı geliştirmeye yönelik stratejimizi eğitimde kalite prensibimizle harmanlayarak öğrencilerimize en kaliteli ve faydalı eğitimleri sunmayı amaçlamaktayız.

Eğitimleri boyunca öğrencilerimizin gelişimleri ve öğrenme süreçleri profesyonel kadromuz tarafından sürekli takip edilmekte ve gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Almanca eğitimi 4 seviyede gerçekleşmektedir.

  • Başlangıç A1 (Anfänger A1)
  • Başlangıç A2 (Anfänger A2)
  • Temel B1 (Grundstufe B1)
  • Temel B2 (Grundstufe B2)

Başlangıç Seviyesi

Almanca ile tanışma ve dile alışma seviyesidir.

A1 Seviyesi: Temel cümle kalıplarını öğrenen öğrencilerimiz kendisi ile yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşuluyorsa karşısındakiyle başlangıç seviyesinde iletişim kurabilir.

A2 Seviyesi: Gündelik hayatın hemen her alanında-iş, aile, alışveriş vs.-bilgi alışverişi yapabilmesini sağlar.

Temel Seviye: Öğrenciler anadil konuşucusu ile etkili bir iletişim kurmaya hazır hale gelmektedir.

B1 Seviyesi: Almanya’ya seyahatlerinde dil alanında karşılaşılan durumların çoğunun üstesinden gelebilir.

B2 Seviyesi: Gelindiğinde, kendisini anadil konuşucu ile zorlanmadan normal bir sohbet kurarak rahat ve düzgün ifade edebilir.

Aile Birleşimi

Almanya’ nın ikamet yasası ile getirdiği yükümlülüklerden biri olan ve Almanya’ daki eşinin yanına yerleşmek isteyen kişilerden vize başvurusu sırasında istenilen basit Almanca seviyesine sahip olma hedefine ulaşmak eğitimlerimizle çok kolay…

Basit seviye Almanca bilgisi ile kişilerin sağlamak durumunda oldukları bilgi seviyesi A1 düzeyindeki bilgi seviyesidir. Almanya'ya aile birleşimi ile gitmek üzere başvuruda bulunan kişilerin basit bir şekilde de olsa Almanca iletişim kurabilmeleri ve bu sayede sosyal hayata adapte olabilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Aile birleşimi eğitimimiz ile öğrencilerimizin, uzman eğitmenlerimizden alacakları eğitim ile başvurularında başarıya ulaşmalarını sağlıyoruz.